Przychodnia Zdrowia Psychicznego CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSWIA

Wołoska 137, 02-001, Warszawa PL

www.cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/przychodnie-i-poliklin/8609,Przychodnia-Zdrowia-Psychicznego-ul-Woloska-137-w-Warszawie.html
225081545

Ilość Ocen: 1

W siedzibie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie znajduje się również Przychodnia Zdrowia Psychicznego. Zlokalizowany jest on przy ulicy Wołoskiej 137. Placówka oferuje szeroki zakres świadczeń dla osób dorosłych. Obejmują one konsultacje logopedy, psychiatry oraz psychologa. Przychodnia zapewnia więc diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych, depresji, nerwic, psychoz, zaburzeń odżywiania czy osobowości. Zapewnia ona również interwencje kryzysowe w nagłych wypadkach, leczenie zaburzeń stresowych pourazowych i adaptacyjnych. Kompleksowa pomoc pacjentom obejmuje terapie grupowe, jak i indywidualne. Placówka oferuje również badania i opinie na potrzeby medycyny pracy, do służb mundurowych, dla kierowców, pracowników ochrony, ubiegających się lub przedłużających pozwolenie na broń. Orzeka także o niezdolności do pracy. Przychodnia Zdrowia Psychicznego zapewnia więc kompleksowe badania na potrzeby wykonywanych zawodów oraz diagnozuje i leczy pacjentów z wielu chorób.\r\n

TWOJA OCENA

Obsługa pacjenta

Jakość usług

Czas oczekiwania

Ocena ogólna

Opinie internautów Przychodnia Zdrowia Psychicznego CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSWIA

Brak komentarzy.

Token